Priser

Lenmore

Priser

CopywritingCopywriting     ≈ £ 0,04


Prissättningen för copywriting beror på omfattningen av arbetet. Vänligen kontakta mig för ett offert.


Översättningar


Översättningar        £ 0,03 


Ett ord kan ha flera betydelser, t.ex. när det gäller sarkasm. Sarkasm är något som datorer inte kan översätta. Det krävs en människa för att förstå sammanhanget för en mening. Översättningstjänsten ger en mänsklig förståelse av både ditt källspråk och målspråk och inkluderar korrekturläsning av det färdiga dokumentet.


Formatering


Formatering        £ 0.5/page/förhandlingsbar


Korrekturläsning


Korrekturläsning         £ 0,025

Korrekturläsningstjänsten ger en grundlig grammatik, skiljetecken och stavningskontroll, och jag kommer att förbättra läsbarheten genom att optimera ordvalet, korrigera användningen av tidsformer, identifiera meningar som kräver ytterligare tydlighet, förbättra meningsstrukturen och säkerställa att referenser följer en specifik form.

Payments


To avoid any unnecassary fees, payments can be done via direct transfer.

Account details will be provided via email.

If you rather use Paypal/Skrill or any other payment options, you can hire me via© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Lenmore Consulting Agency is incorperated in Falmouth, Cornwall, UK. 

We specialise in quality translation, proofreading and editing work.

THANK YOU

Most pictures on this site are courtesy to

https://unsplash.com/

and their talented and passionate photographers!

Lenmore