Tjänster

Lenmore

Tjänster

Översättningar                           Korrekturläsning                                 RedigeringÖVERSÄTTNINGAR


ENGELSKA (UK)                      SVENSKA


ENGELSKA (UK)                      TYSKA


TYSKA                                       SVENSKA

Att översätta ord och meningar är lätt - att fånga och förmedla betydelsen bakom orden är mer av en utmaning!

Med ett nyfiket och kreativ tankesätt erbjuder jag manuella översättningar av kvalitet för dina produktbeskrivningar, webbplatser, uppsatser eller annan text samt korrekt formatering.

KORREKTURLÄSNING

  • Hitta och fixa stavnings-, grammatik- och skiljeteckenfel
  • Se till att dokumentet är välstrukturerat och lätt att följa
  • Rådgivning om ordförråd baserat på tonen i dokumentet
  • Återkoppling om skrivstil och ordförråd

Korrekturläsningstjänsten ger en grundlig grammatik, skiljetecken och stavningskontroll, och jag kommer att förbättra läsbarheten genom att optimera ordvalet, korrigera användningen av tidsformer, identifiera meningar som kräver ytterligare tydlighet, förbättra meningsstrukturen och säkerställa att referenser följer en specifik form.

REDIGERING

  • Hitta och fixa stavnings-, grammatik- och skiljeteckenfel
  • Se till att dokumentet är välstrukturerat och lätt att följa
  • Rådgivning om ordförråd baserat på tonen i dokumentet
  • Kontrollera att alla redigeringar bevarar den ursprungliga betydelsen av texten
  • Redigera för tydlighet efter behov

  • Återkoppling om skrivstil och ordförråd

Redigeringstjänsten ger en ytterligare, mer omfattande och innehållsfokuserad recension. Jag tar bort faktiska fel, klargör oklara passager, eliminerar irrelevant innehåll, säkerställer ett smidigt och obrutet flöde och omorganiserar text där det behövs. Jag kan också redigera i enlighet med en specifik stilguide.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Lenmore Consulting Agency is incorperated in Falmouth, Cornwall, UK. 

We specialise in quality translation, proofreading and editing work.

THANK YOU

Most pictures on this site are courtesy to

https://unsplash.com/

and their talented and passionate photographers!

Lenmore